วิธีใช้งาน ติดต่อสอบถาม เงือนไขการใช้งาน Language:(Thai)ไทย  
ฝ่ายบริการลูกค้า
0-2108-5998
Family Center
กิจกรรมและบทความแม่และเด็ก
Nanny & Aupair Center
ค้นหาพี่เลี้ยงเด็ก
Payment
วิธีชำระเงินและแจ้งยืนยัน
สมาชิกเข้าระบบ/Member Login
จำรหัสไว้ลืมรหัสผ่านสมัครสมาชิกใหม่

หน้าแรก
Nanny & Aupair Center
หาพี่เลี้ยงเด็ก
Family center
บทความ-กิจกรรม
แกลอรี่แม่และเด็ก
ภาพเด็กน่ารัก-ลูกดารา
Directory สินค้าแม่และเด็ก
โปรโมชั่นและข้อมูลสินค้า-บริการ
Mom & Kid Shop
สินค้าแนะนำ สินค้ามือสอง
เว็บบอร์ด
รู้จักไทยแนนนี่คลับ
ข้อมูล,บทสัมภาษณ์สมาชิก
                         
บทความแม่และเด็ก น่ารู้..อาการโรคหืด หอบในเด็กเล็ก  
น่ารู้..อาการโรคหืด หอบในเด็กเล็ก

� � � หากพ่อแม่ไม่ได้ดูแลหรือ �สังเกตอาการของลูกน้อยอย่างใกล้ชิด ประชากรกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก ต้องเผชิญกับปัญหาและอาการของโรคหอบหืดที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดลมของผู้ป่วยตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นมากกว่าภาวะปกติ �ทำให้หลอดลมหดเกร็ง และมีอาการบวมเนื่องจากอักเสบ รวมทั้งจะมีการสร้างเสมหะมากกว่าปกติ ��ดังนั้น ผู้ป่วยโรคหอบหืดจึงควรเข้าพบแพทย์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อแพทย์จะได้ดูแลและวางแผนการรักษาโรคหอบหืดให้บรรเทาลง

วิธีสังเกตุ อาการของโรคหอบหืดในเด็กเล็ก

  1. มารู้จักกับโรคหอบหืดกันดีกว่า
   • อาการของโรคหอบหืดสามารถพบได้ในเด็กอายุ 5 ขวบหรือต่ำกว่า
   • เด็กที่เป็นโรคหอบหืดจะมีอาการที่แตกต่างกัน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในแต่ละวันเเละอายุของเด็ก อาการเหล่านั้นอาจจะลดลงเมื่อเด็กโตขึ้น
   • หากเด็กมีอาการหายใจผิดปกติ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของโรคหอบหืด ผู้ปกครองควรสังเกตและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีการรักษา เพราะหากปล่อยไว้นาน อาจมีผลกระทบต่อการทำงานของปอดได้
   • ในการรักษาโรคหอบหืดในเด็กและผู้ใหญ่นั้น มีความเเตกต่างกัน เนื่องจากหลอดลมของเด็กจะเล็กกว่าผู้ใหญ่ ดังนั้นเด็กจึงควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง�

A. อาการของโรคหอบหืดในเด็ก�– โรคหอบหืดในเด็กมีอาการที่แตกต่างกันในแต่ละวัน บางวันเด็กอาจมีอาการที่รุนเเรง ในขณะที่บางวันเด็กอาจจะไม่มีอาการเลย หรือมีแต่น้อยมาก อาการของโรคหอบหืดมักมีสาเหตุมาจากสารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นภายในบ้าน ตัวไรฝุ่น เกสรดอกไม้ ละอองเชื้อรา ขนสัตว์ และควันบุหรี่ ผู้ปกครองจึงควรสังเกตอาการ ดังต่อไปนี้:

 • เมื่อเด็กมีอาการไอเป็นชุด - ประกอบกับการหายใจลำบาก หรือหายใจติดขัด เหนื่อยง่าย และอาการไอจะยิ่งแย่ลงในเวลานอน
 • เด็กจะมีอาการหายใจลำบากหอบเหนื่อย - คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกตลูกน้อยของท่าน หากมีอาการหายใจที่ช้าและสั้น
 • เด็กที่เป็นปอดบวมบ่อยๆ - เด็กมักมีอาการแย่ลงเมื่อเป็นหวัด หรือหลอดลมอักเสบ
 • เมื่อเสียงหายใจของเด็กมีเสียงวี้ดๆ- คุณพ่อคุณแม่ควรสังเกต เสียงหายใจของเด็กเพราะอาการนี้มักเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

B. อาการโรคหอบหืดที่จัดเป็นอันตราย�– คุณพ่อคุณแม่ควรเฝ้าระวังอาการของลูก หากอาการของโรคหอบหืดกำเริบ และมีความรุนแรงมากขึ้น เพราะอาการเหล่านี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

อาการที่ควรเฝ้าระวัง มีดังนี้

 • เมื่อลูกน้อยมีปัญหาในการสื่อสาร เพราะการหายใจของเขาไม่สะดวกและติดขัด
 • เด็กที่มีอาการหายใจถี่ และหายใจขัด เพราะพยายามจะสูดอากาศเข้าปอดและมีอาการหายใจเร็วและเเรง ผู้ปกครองสามารถสังเกตได้จากบริเวณชายโครงของเด็กที่จะหุบเข้าไปลึกมาก
  1. การวินิจฉัยโรคหอบหืด

   ถึงแม้ว่ากุมารเเพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะสามารถบ่งชี้ถึงอาการของโรคหอบหืดได้ แต่คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญในการสังเกตความผิดปกติของลูกน้อยได้ด้วยเช่นกัน

   ในการตรวจวินิจฉัยโรคหอบหืดนั้น แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะใช้วิธีการ ตรวจการทำงานของปอด ด้วยเครื่องวัดลมหายใจ�“ Spirometry”�หรือ ตรวจวัดความเร็วของลมหายใจโดยเครื่อง�“Peak Flow Meter”�แต่ 2 วิธีนี้ แพทย์มักจะใช้ตรวจวินิจฉัยเด็กโตและผู้ใหญ่�

   ปัจจุบัน การตรวจวินิจฉัยด้วยการวัดระดับ ของ�nitric oxide�ในลมหายใจของเด็ก จะสามารถบอกถึงการทำงานของปอดว่า ทำงานอย่างสมบูรณ์หรือไม่ และถ้าหากในปอดมีปริมาณของ�nitric oxide�มากเกินไป แสดงว่า ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ �
  2. การรักษาโรคหอบหืด

� � �โรคหอบหืดเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การดูแลรักษาเพื่อบรรเทาอาการนั้น จะช่วยทำให้เด็กสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แพทย์ผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้ดูแลและสังเกตอาการของเด็กอย่างต่อเนื่อง และจะสั่งยาขยายหลอดลมชนิดพ่นหรือชนิดสูดดมไว้ใช้ในเวลาที่ลูกน้อยมีอาการกำเริบ�

ชนิดและประเภทของยาที่ใช้รักษาโรคหอบหืด มีดังนี้

A. ยารักษาในระยะยาว (Controller)�หรือยาที่ป้องกันอาการหอบหืด เป็นยาที่ควบคุมโรคระยะยาวและต้องใช้ทุกวัน เพื่อลดการอักเสบของผนังหลอดลมและให้ผลการรักษาที่ดี

 • Inhaled corticosteroids�คือ ยาสูดดมหรือยาพ่น เป็นยาที่ใช้ลดอาการอักเสบและเป็นยาที่นิยมใช้เพื่อรักษาโรคหอบหืด แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดต่ำ ขนาดปานกลาง และขนาดสูง แพทย์จะะเลือกชนิดยา และปรับขนาดยาตามความรุนแรงของโรค
 • Leukotriene modifiers�คือ ยาที่ใช้ในการรักษาโรคหอบหืดชนิดที่ไม่รุนเเรง ใช้ร่วมกับ inhaled steroid
 • Cromolyn�คือ ยาพ่นเพื่อลดการอักเสบได้ปานกลาง เหมาะสำหรับการเริ่มต้นรักษาในเด็ก โดยใช้พ่น วันละ 2-4 ครั้ง
 • Theophylline�คือ ยารักษาโรคหอบหืดที่ใช้รับประทานวันละ 1 เม็ด เพื่อคลายกล้ามเนื้อบริเวณหลอดลม สามารถลดอาการหอบในเวลากลางคืน สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการอยู่ในขั้นปานกลางถึงรุนแรง

B. ยาบรรเทาอาการหอบหืดแบบชั่วคราว�คือ ยาที่ใช้บรรเทาอาการหอบ ยานี้จะใช้เมื่อมีอาการหอบ แน่นหน้าอก ไอ และหายใจมีเสียงวี้ด ยาจะออกฤทธิ์เร็ว โดยยาจะไปขยายหลอดลม เพื่อให้อากาศสามารถผ่านเข้าไปในปอดได้ดี

C. การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด�เป็นการรักษาโรคภูมิแพ้อีกวิธีหนึ่ง นอกเหนือจากการรักษาด้วยยา หลักของวิธีการรักษานี้คือการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยการให้ allergenic extract ในความเข้มข้นต่ำ ในระยะแรก และค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นขึ้นทีละขั้นๆ แพทย์จะเป็นผู้ฉีดยาให้กับเด็ก 1 เข็มต่อสัปดาห์ และเพิ่มจำนวนตามลำดับ จนเด็กมีภูมิต้านทานต่อสิ่งที่แพ้ และมีอาการดีขี้น

D. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นยา�มีหลากหลายชนิด แต่ละชนิด มีการใช้งานที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับอายุและอาการของผู้ป่วย

 • เครื่องพ่นยาแบบละออง ให้เด็กหายใจผ่านหน้ากาก เด็กจะสูดละอองยาเข้าไปในปอด มีผลการรักษาที่ดีกับเด็กเล็ก มากกว่าเครื่องพ่นยาชนิดอื่นๆ
 • อุปกรณ์ที่ส่งปริมาณยาเป็นมิเตอร์ เด็กจะหายใจผ่านทางที่ครอบปาก เป็นจังหวะเพื่อรับยาในปริมาณที่กำหนด เครื่องมือนี้ใช้ในเด็ก 5 ขวบขึ้นไป
 • เครื่องพ่นยาแบบ DPT ใช้ในเด็ก 4 ขวบขึ้นไป ยาจะสามารถผ่านเข้าไปได้เร็วและลึก

ควรรับประทานยาหรือใช้ยาตามที่แพทย์ประจำแนะนำ อย่าหยุดยาเองหรือซื้อยามากินเองโดยไม่รู้จักยา และควรมาตรวจตามแพทย์นัดทุกครั้ง สูดยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์เร็ว อย่างถูกต้องตามวิธีการ

 1. การควบคุมโรคหอบหืด

การควบคุมและป้องกันโรคหอบหืด อาจเป็นเรื่องยาก แต่ข้อมูลด้านล่างนี้สามารถช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ควบคุมและจัดการโรคหอบหืดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

A. การบันทึกและเก็บประวัติ

 • รวบรวมอาการที่มีผลกระทบต่อการเล่นและการพักผ่อน
 • <


Tag: อาการโรคหืด หอบในเด็กเล็ก,สังเกตุอาการโรคหืดหอบในเด็ก,โรคหืดหอบ,พี่เลี้ยงเด็ก
เข้าชม : 3,079,544 ครั้ง
แนะนำบทความดีๆ โดย พี่เลี้ยงเด็ก www.thainannyclub.com

 

บทความแม่และเด็กแนะนำ
 


บริการ Thainannyclub
เกี่ยวกับเรา
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่
วิธีการชำระ
- ศูนย์การลงทะเบียนพี่เลี้ยงเด็ก
- ศูนย์กลางค้นหาพี่เลี้ยงเด็ก
- กิจกรรมแม่และเด็ก
- Directory แม่และเด็ก
- Promotion & Mommy Shop
- เว็บบอร์แม่และเด็ก
- Gallery แม่และเด็ก
- รู้จักไทยแนนนี่คลับ
- บทสัมภาษณ์จากสื่อมวลชน และลูกค้า
- ข้อตกลง และเงื่อนไขบริการ
- ร่วมงานกับเรา
- ติดต่อเราไทยแนนนี่
 
 
- สมัครสมาชิกที่ Thainannyclub
- ลืมรหัสผ่าน
 Facebook
 Google+
  Youtube
- วิธีการชำระเงิน
- แจ้งการชำระเงิน
เครื่องหมายรับรอง
(3102200171190)


   

บริษัท ทีเอ็นซี เอ็ดดูแคร์ จำกัด(เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557061354)
130/5 ซอยรุ่งเรือง ถนนรัชดาภิเษก-สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตหัวยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel: 0-2002-5557 , 09-1818-2465 Fax: 0-2002-5557 เวลาทำการ: 9.00-18.00 ส.อา 9.00-12.30 น.
ฝ่ายบริการลูกค้า: cs@thainannyclub.comฝ่ายโฆษณา: sale@thainannyclub.com โทร.08-7708-8666